Menu

HB onderwijs

Wat doen wij in de praktijk?

Op De Populier krijgen de hoogbegaafde leerlingen rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen via de compacting die in de methode zit.

Om tegemoet te komen aan hun behoeften, houden wij rekening met de volgende hoofdpunten:

  • verbreding en verrijking van de leerstof. Naast de stof van de basisschool zorgen wij dus voor verbreding en verrijking van andere leerstof. Het einddoel van het jaar is immers sneller bereikt. Wij streven er niet naar zo snel mogelijk door de stof van de leerjaren te gaan maar de kennis te verrijken en te verbreden;
  • instructie naar behoefte geven;
  • abstracter denken bevorderen;
  • uitdagen naar nieuwsgierigheid;
  • complexe opdrachten aanbieden die om complex denken vragen;

Door het compacten van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen houden we meer tijd over voor bijvoorbeeld projecten, techniek lessen, filosofie enzovoort.

Voorbeelden van projecten zijn: de middeleeuwen, prehistorische dieren, de ruimte. Brede onderwerpen waaraan in groepjes op verschillend niveau gewerkt kan worden met een flinke eigen inbreng van de kinderen. De projecten proberen we te verlevendigen met bijvoorbeeld een bezoek aan een museum.

Ook een (hoog)begaafde leerling redt het niet alleen

Wij combineren regelmatig activiteiten met de kinderen uit de andere groepen om sociaal isolement te voorkomen. Alle middagen wordt de HB groep gecombineerd met de reguliere groepen.

In de middaguren worden gemeenschappelijke activiteiten aangeboden in de vorm van zaakvakonderwijs, Engelse les, gymnastiek, Cultuur met kwaliteit. Alle leerlingen maken op die manier echt deel uit van De Populier.