Menu

Vooruitwerklab

De kinderen doorlopen een reeks van opdrachten, die zo zijn opgezet,dat ze door ervarend leren hun eigen vaardigheden leren kennen en ontwikkelen. Ze worden aangemoedigd om na te denken over hun eigen manier van denken en werken : “zo denk ik vaak, zo werk ik,dit doe ik goed, dat nog niet”.